13.01.2009

Yeni dünya düzeni: Pluton Oğlak'ta

Pluton, Yay'da 21 yıl kaldıktan sonra bir 21 yıl için Oğlak burcuna geçiyor. 2008 gökyüzü hareketleri açısından yoğun. Dünyanın kaderinde önemli bir dönüm noktasına giriyoruz. Yıllar sürecek bir dönüşüm başlıyor ve bireyler olarak bu dönüşümden payımızı alacağız

Astrolojik hareketlerin en önemlilerinden biri, ağır gezegenlerin burç değiştirmeleridir. Bu değişimler yeryüzündeki deneyim süreçlerinin etaplarını gösterir. 25 Ocak 2008'de Pluton Yay'dan çıkıp Oğlak burcuna girecek. Bu arada Pluton astronomlar tarafından gezegen statüsünden cüce gezegenliğe düşürüldü, ancak astrologlar Pluton'un hareketleri ile yeryüzündeki olaylar arasındaki zamandaşlığın hiç şaşmaması nedeniyle çalışmalarında onu kullanmaya devam ediyorlar. Pluton Güneş'in çevresindeki turunu 248 yılda tamamlar, dolayısıyla bir burçta ortalama 21 yıl kalır. Yörüngesinin eliptik olması nedeniyle bu 12 ile 32 yıl arasında değişir. Son olarak din ve inancın burcu olan Yay'a 1995 yılında girmişti. 12 yıl içinde din teması iliklerimize kadar işledi. Şimdi Oğlak'ta 2024 yılına kadar kalacak. Oğlak öncü bir burçtur, hareketi simgeler. Toprak elementindedir, yani maddesel dünyayla bağlantılıdır. Artık vaazlar, konuşmalar bitiyor, uygulamalar başlıyor. Yay'ın inançları, felsefeleri ve kavramlarından maddesel dünyada somut olana geçiliyor. Satürn de toprak elementine ait olan Başak burcunda aynı somutluğa işaret ediyor. Bundan sonra olan her şey bizi somut olarak ve ciddi (Oğlak) biçimde etkileyecek. Pluton (Hades) mitolojide yeraltının efendisidir. Yeryüzüne çıktığında görünmez olabilir. Bu nedenle bir toplumda gizli kapaklı olanları, tabuları, yasakları, mafyayı ve yaşamın karanlık yönlerini simgeler. Pluton'un keşfi Hitler rejiminin yükselmeye başladığı yıllara denk gelir. Dolayısıyla işkenceyi, yıkıcılığı, organize suçu, çete psikolojisini, gizli polisi temsil eder. Öte yandan yaşamın ölüm ve yeniden doğum süreçleriyle ilintilidir. Arıtma tesislerini, arkeolojiyi, eskimiş bir şeyin yeniden hayata kazandırılmasını simgeler. Bu özelliği ile iyileştiricidir, ancak Pluton'un simgelediği tedavi can yakar. Kangren olmuş bir bacağın kesilmesi gibidir. Dolayısıyla Pluton'un eşlik ettiği dönemler sancılıdır ve mutlaka eski ile yüzleşmeyi ve biçimini dönüştürmeyi gerektirir. Pluton güç ve acizlik ile ilintilidir. Bu gücü kendinizi kontrol etmek, başkalarını kontrol etmek ya da koşulları kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Neticede acizliği deneyimleyip sadece kendinizi kontrol edebileceğinizi, öteki şıklar için sizden daha büyük güçler olduğunu görürsünüz. Astrolog Mary Shea'nın özetlediği gibi, güç kendisini üç farklı süreç kanalıyla gösterir: Aynı kalmak (içsel ve dışsal güce direnmek), elemek (hayatın -yararlı olmayan- bir alanını bırakmak, ölüm), dönüşüm (form değiştirmek; zaten mevcut olan değişimi aktif olarak yaşamak). Her şeyi olduğu gibi tutmaya çalıştığınızda, bir gücün sizi değişmeye zorladığını ve sizin değişime direndiğinizi söyleyebiliriz. Bir güç savaşı çıkabilir. Elemeyi seçtiğinizde yaşamınızın bir yönü üzerinde kontrolü bıraktığınızı veya onunla teması kestiğinizi söyleyebiliriz. Değişimi seçtiğinizde dıştaki bir güce teslim olduğunuzu veya faal biçimde dönüşüm peşinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Hangi koşullarda, bunlardan hangisini seçeceğinize karar vermek bilgelik gerektirir. Ancak kesin olan, Pluton zamanlarında yaşamınıza bu temaların gireceğidir. Oğlak burcu devletleri, politik yapıyı, sistemi, statüyü, büyük şirketleri ve yeryüzünü simgeler. Pluton'un Oğlak'a girişi bu konularda dönüşümlere işaret ediyor. Muhafazakârlar (Oğlak) önce bu değişiklikten korkup, baskıyı artırabilirler. Bir süre sıkı kurallarla kısıtlanmak (Oğlak) ve karamsarlık söz konusu olabilir. Ancak Pluton Oğlak'ta hareketinin temel prensibi Pluton Yay'dan geçerken kavrananların ve söylenenlerin şimdi hayata tatbik edilmesidir. Yay sınırsız büyümeyi simgelerken, Oğlak sınırlandırmayı, yapılandırmayı simgeler. Yay'ın idealleri Oğlak'ta somutlaştırılır. Tarihte Pluton'un Oğlak'ta olduğu dönemler yeni bir dünya düzeninin kurulduğu dönemlerdir. Bundan önce Pluton 1762-1778, 1516-1533 yıllarında Oğlak'tadır. Dünyada 1516-1533 yılları arasında Aztek ve İnka İmparatorlukları yıkıldı, İspanyol sömürgeciliği yayıldı, yeni dünyaya Katoliklik girdi. 1517'de Protestanlığın kurucusu (1529) Martin Luther 95 maddelik tezini yayınlamıştı. 1775 yılında ABD'nin kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) Osmanlı altın çağını yaşamıştı. Bu esnada Batı'da dini reformlar yapılıyor, Rönesans yaşanıyordu. Bundan 248 yıl sonra Osmanlı'yı Ruslarla savaşırken ve yenilirken görüyoruz. 1768-1777 Rus savaşı sonunda Osmanlı önemli topraklar kaybetmişti. Şimdi yine yeni bir dünya düzeninin kurulacağı 16 yıllık bir döneme giriyoruz. Ancak bu defa bizzat dünya da işin içinde. 2007 yılını "Grönland'da korkutan erime!" başlıkları ile bitirdik. Yerküreyi tehdit eden küresel ısınma Kuzey Kutbu'nda buzulların erime sürecini hızlandırdı. Bilim insanları dört yılda buzulların yarısı eriyen Kuzey Denizi'nde 2012 sonunda hiç buz kalmayabileceği uyarısını yaptı. Sadece maddi kazançlarını düşünen ve dünyaya zarar veren büyük şirketler (Oğlak) ve onların uzantısı politikacılar (Oğlak) kötüye kullandıkları güçlerini (Pluton) yitirmemek için çözüm yollarını tıkıyorlar. Zaten yaşanmakta olan doğal felaketler Pluton'un Oğlak'a (yeryüzü) girişi ile iyice artacaklar. Artık Pluton'un üç değişik süreci belki de şöyle deneyimlenecek: Küresel ısınma dünya vatandaşlarını değişime zorlayacak, bir süre bu konuda kontrol bırakılacak (yokmuş gibi yapılacak), sonra faal biçimde bu dönüşümde yer alınacak. Dünyaya sahip çıkılıp mevcut düzenlere başkaldırılacak. Bunun için Uranüs (isyan) enerjisi gerekecek. Gereken enerji 2008'in ikinci yarısında gökyüzünde belirecek ve muhafazakârlara karşı devrimciler sahnede yerlerini alacaklar. 'İnsanı kurtaran bir adım atmaktır. Sonra bir adım daha. Her zaman aynı adımdır, ama mutlaka atmanız gerekir.' Antoine de Saint-Exupery Mutlu yıllar... BARIŞ İLHAN: Astrolog